Polski ruch skinheadów

http://www.przyjazna.pl/

Jak wiadomo, w Europie wyróżnia się trzy fale rozwoju ruchu kontrkultury skinheadów. Najwcześniejsza fala, przypadająca na lata 60.

XX wieku niemal nie miała wpływu na polskie ruchy młodzieżowe. W tym czasie w naszym kraju obecny był ruch tzw.

gitowców, którym zdarzało się bez szczególnego powodu dokonywać czynów wandalizmu i przemocy. Pierwsi skini w Polsce pojawili się pod koniec lat 70.

Spotykali się oni na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W latach 80.

grupy skinheadów aktywizowały się w całej Europie jako ruch o założeniach i przekonaniach nacjonalistycznych. Zaczęły powstawać nieformalne grupy młodzieżowe, które współpracowały ze skrajnymi ruchami politycznymi.

Pierwszą oficjalną partią, która skorzystała z tych działań była Polska Wspólnota Narodowa. Dziś w Polsce wyróżnia się grupy skinheadów o lewicowych oraz anarchistycznych zapatrywaniach.

Nieliczni uważają się także za skinów tradycyjnych – noszących się podobnie do pierwszych skinheadów z lat 60., słuchających pierwotnego ska oraz nie wyznających żadnej ideologii.