Co daje subkultura?

Wejście przez młodego człowieka w szeregi subkultury ma zawsze swojego powody. Najczęściej są to głęboko skrywane, poważne sprawy, z którymi nastolatek nie jest się w stanie uporać sam. Czasami też powodem bywa po prostu chęć przynależności do grupy o wspólnym mianowniku.

Subkultury wydają się wyjątkowo atrakcyjne ludziom, którzy poszukują swojej tożsamości. Rodzaj grupy zależy najczęściej od środowiska wychowania oraz warstwy społecznej, do której się należy. Czasami jednak nastolatek staje się taki jak członkowie grupy, do której wpadł przypadkowo.

Celem niektórych subkultur jest tylko dobra zabawa i te najczęściej nie kryją tego faktu. Celem innych jest wspieranie i wyznawanie poważnych idei społecznych czy politycznych. O ile pierwsze tzw.

miękkie subkultury w ogólnym rozrachunku mogą stanowić nieszkodliwy sposób na odreagowanie trudów codziennego życia i podtrzymywanie przyjaźni, o tyle subkultury tzw. twarde bywają organizacjami niebezpiecznymi zarówno dla otoczenia zewnętrznego, jak i dla samych ich członków.

El Pueblo Dopiewo