Subkultura metalowców

www.deronchi.com

Według niektórych badaczy socjologicznych subkultura metalowców stanowi jedną z najbardziej trwałych struktur kulturowych. Tworzona jest w atmosferze dużej odrębności w stosunku do innych, a jej członkowie odznaczają się silnym poczuciem przynależności do grupy.

Znamienny jest tutaj fakt, że ruch metalowców stale się utrwala i powiększa. Większość subkultur ma swoje fale wzrostu i powolnego zaniku.

Metalowcy zdają się jednak nie podlegać tym prawom. Metalowcy stworzyli już własną społeczność bazującą na upodobaniu do charakterystycznej muzyki oraz trwaniu według wspólnych norm i zachowań.

Wymagają autentyczności – zespoły metalowe mają całkowicie oddać się swojej działalności, bez względu na działania komercyjne innych odłamów rockowego przemysłu. Nie ma tu miejsca na sprzedawanie nazwiska czy pomysłu.

System zasad mówi też wyraźnie o swego rodzaju separacji od reszty świata i nie poddawaniu się aktualnym autorytetom kulturowym. Metalowcy pozostają w ten sposób lojalni wobec członków swojej społeczności uważając, że ich muzyka stanowi źródło bardzo wartościowych przeżyć, które konieczne są do życia.

Książki B. A. Paris