Programowanie od podstaw

Chcąc samemu stworzyć program komputerowy należy rozpocząć naukę programowania. Zadanie to jest niezwykle trudne i wymaga sporej cierpliwości, a także determinacji w zdobywaniu wiedzy.

Powodem jest fakt, iż nie wystarczy znajomość jednego języka programowania. Znając bowiem składnię danego języka, nie mamy pewności, iż stworzymy odpowiednio dobry program.

Tworzenie oprogramowania można porównać do mówienia bądź pisania w języku obcym. Nie wystarczy sama znajomość słów, a nawet gramatyki, aby napisać dobrą książkę w danym języku.

Podobnie wygląda proces tworzenia zaawansowanego oprogramowania. Przede wszystkim jako twórcy musimy mieć konkretną koncepcję nt.

tego jak powinien taki program wyglądać i jakie wymagania musi spełniać. Dodatkowo jeśli z programu będą korzystały osoby, które nie obsługują płynnie komputerów, należy zadbać o to, aby interfejs użytkownika był dla nich przyjazny, a nawigacja wewnątrz programu niezwykle intuicyjna.

Nauka programowania to proces długotrwały, ale dający satysfakcję.

www.chirurgiaonkologiczna.org.pl