Kontestacja wartości

Masowa kultura to coś więcej niż tylko rozrywka dla milionów ludzi w postaci filmów, muzyki czy innych treści.

Czasami to także przekazy o jednoznacznym zabarwieniu ideologicznym, które mają zmienić podejście społeczeństwa do określonych zjawisk i przemodelować system wartości masowego odbiorcy.

W jaki sposób się to realizuje? Konserwatywni publicyści wskazują, że poprzez kino i seriale próbuje się oswoić tradycyjne społeczeństwa z takimi zjawiskami jak homoseksualizm.

Zdaniem niektórych osób jest to społecznie szkodliwe, ale na drugim biegunie mamy głosy tych, którzy podobne obyczajowe przemiany przyjmują z dużym entuzjazmem.

Generalnym problemem jest to, że popkultura zazwyczaj stoi w opozycji do wartości tradycyjnych i ma to miejsce nawet w takich krajach jak Stany Zjednoczone, gdzie ładunek konserwatywny był zawsze bardzo silny.

Teraz te proporcje ulegają zmianom.

Podobnie sprawy mają się w Europie, której zachodnia część od lat lokuje się raczej po stronie laicyzmu.

W tym wymiarze kultura masowa staje się problemem natury cywilizacyjnej.

www.us.zagan.pl